Canon van Coevorden

Prehistorie -3000 0 Prinses van Zweeloo 500 Kerken
700Esdorpen1000BoermarkeCoevorden1200
DrentsKlinkenbergKlencke1500Handel1600
Picardt17001800OnderwegArmenzorgVoettocht
IndustrieVeen1900SchoolTweede Wereldoorlog1950
Toeristen
lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome