Canon van Meppel

Colofon

De website Canon van Meppel wordt ontwikkeld door mw drs Garry Wiersema.

garrywiersema.nl

info@garrywiersema.nl


De ontwikkeling van de Canon van Meppel is gestart in juni 2016 in het kader van het Cultuurmenu PO in de gemeente Meppel ter ondersteuning van de erfgoedlessen:

Er wordt voor de ontwikkeling samengewerkt met leerkrachten van basisscholen in de gemeente Meppel. Voor de ontwikkeling van de eerste set van 5 vensters is een subsidie toegekend uit de rijkssubsidie Cultuur met Kwaliteit / Compenta.

Meer informatie via www.canonvanmeppel.nl

Scholen in Meppel, betrokken bij de ontwikkeling van de Canon zijn:

December 2016

InfoKaartTijdbalkHome