Canon van Meppel

Voor leerkrachten

Het lokale canonvenster Scholen sluit aan bij:

 

      

      

 

Landelijk canonvenster

Verzet tegen kinderarbeid. De werkplaats uit, de school in 

Tijdvakken

Tijd van burgers en stoommachines, 1800-1900
Tijd van twee wereldoorlogen, 1900-1950

Kenmerkende aspecten

Kernbegrippen

industrie - fabrieken - machines - industriële revolutie - massaproductie - fabrikant - arbeider

Kerndoelen

De Lessen sluit aan verschillende kerndoelen van het leerdomein Wereldoriëntatie: Tijd en Ruimte. De
speldidactiek bevordert samenwerkend leren en respectvol omgaan met elkaar en de omgeving.
47: De leerlingen leren over de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.
50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak burgers en stoommachines.
53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Meppeler geschiedenis binnen de context van de vaderlandse geschiedenis.

Lesmethodes

School WO-lesmethode Aansluitende lessen
Stadskwartier
Calvijnschool
De Wel
Plataan 
Brandaan/
Naut/
Meander

Groep 6,  Brandaan, thema 3 (Industrie in Nederland), les 1 (Stoom in het koninkrijk) , stap2 (Sterke machines) EN les 2 (Overal fabrieken) EN les 3 (Kinderarbeid)


Groep 6,   Meander, thema 2 (Werk en energie), les 1 (Beroepen in groepen), les 2 (een land van diensten)
Sprinkels
Beatrixschool
De Zaken

Groep 5, Wereldzaken, Thema 3 (Aan het werk!), les 1 (In de fabriek) opdr2

Groep 6, Tijdzaken, Thema 3 (Burgers en Stoommachines), les 1 (De burgers) EN les 2 (DE arbeiders)

Groep 8Tijdzaken, Thema 3 (Burgers en Stoommachines), les 2 (Industriële revolutie)
De Akker
Annefrankschool

Toermalijn
Stadskwartier

Topondernemers
Topcanon 

Groep 7/8   • Multimedia • Kaart 14 • De industriële revolutie - lesstofvervangend  
Kompas
Oosterboerschool
Wijzer! Groep 6, Wijzer!Geschiedenis, Hoofdstuk 3 (De tijd van burgers en stoommachines) , les 2 (Anders werken) EN les 3 (Mensen gaan anders leven) opdr9, werkblad 6  (Jacob van Marken -> Jakobs/BOAZstraat)Kompas, De Wel Blauwe Planeet Groep 7, Blauwe Planeet, Hoofdstuk 6 (Waarom maken we niet alles in Nederland), les 1 (Hoe ziet een fabriek eruit?)Tolter Alles-in-1 Groep 7  Project Moderne geschiedenis, week 2: De Industriële revolutie. lesstofvervanging verhalen Titanic en Vliegmachine door wandeling stadsdeel Oud-Zuid.Reestoeverschool
Blink Wereld

Groep 6, Eigentijds 6.4, Les 2 (Van thuiswerk naar fabriekswerk), evt aanvullen personen les 4 met Meppelers

 

        
 

Download

de canonkijker voor
iphone of android
Meppeler MuggenPakhuizenHavezate HavixhorstScholenGasfabriekFabriekenOgterop
Drenthe
InfoKaartTijdbalkHome