Canon van Meppel

Voor docenten

Het lokale canonvenster Meppeler muggen. De Meppeler identiteit.

Algemene gebruiksmogelijkheden

Kerndoelen

De Lessen sluit aan verschillende kerndoelen van het leerdomein Wereldoriëntatie: Tijd en Ruimte. De
speldidactiek bevordert samenwerkend leren en respectvol omgaan met elkaar en de omgeving.
47: De leerlingen leren over de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.
50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak burgers en stoommachines.
53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Meppeler geschiedenis binnen de context van de vaderlandse geschiedenis.

Leerdoelen

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6
Leerlingen leren over onderdelen van de Meppeler culturele identiteit d.w.z. het eigen karakter van de Meppeler zijn. Een identiteit schept eigenheid en houvast.
Gaat nader in op:

De Lessen sluit aan verschillende kerndoelen van het leerdomein Wereldoriëntatie: Tijd en Ruimte. De
speldidactiek bevordert samenwerkend leren en respectvol omgaan met elkaar en de omgeving.
47: De leerlingen leren over de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.
50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak burgers en stoommachines.
53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de

 

Meppeler geschiedenis binnen de context van de vaderlandse geschiedenis.

Kernbegrippen

groep 3/4: kerk - toren - markt
groep 5/6: (culturele) identiteit - bijnamen - volksverhaal - sage - legende - sprookje - mythe - landstaal - streektaal - dialect

Lesmethodes

School lesmethode
Stadskwartier
Calvijnschool
De Wel
Plataan Sprinkels
Beatrixschool
De Akker
Annefrankschool
Toermalijn
Stadskwartier

 

Topondernemers
Thema 4: Oorlog en vrede • Groep 7/8 • Kaart 15 • Sprookjes


Kompas
OosterboerschoolTolter
Project Jij en ik! Specifiek Week 2: wie ben ik?Reestoeverschool
Mackayschool


        
 

Download

de canonkijker voor
iphone of android
Meppeler MuggenPakhuizenHavezate HavixhorstScholenGasfabriekFabriekenOgterop
Drenthe
InfoKaartTijdbalkHome