Canon van Meppel

Voor docenten

Het lokale canonvenster Ogterop. Centrum van het culturele leven sluit aan bij:

 

      

      

 

Tijdvakken

Tijd van burgers en stoommachines, 1800-1900
Tijd van twee wereldoorlogen, 1900-1950
Tijd van televisie en computers, 1950-heden 

Kenmerkende aspecten

Kernbegrippen

spoorlijn - station - schouwburg - toneel - theater - vereniging - communiceren - radio - televisie - luxe

Landelijk canonvenster

De eerste spoorlijn. De versnelling

De televisie. De doorbraak van een massamedium

Kerndoelen

De Lessen sluit aan verschillende kerndoelen van het leerdomein Wereldoriëntatie: Tijd en Ruimte. De
speldidactiek bevordert samenwerkend leren en respectvol omgaan met elkaar en de omgeving.
47: De leerlingen leren over de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.
50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak burgers en stoommachines.
53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Meppeler geschiedenis binnen de context van de vaderlandse geschiedenis.

leerdomein Wereldoriëntatie: Tijd en Ruimte:

leerdomein Kunstzinnige Vorming:

Lesmethodes

School WO-lesmethode Aansluitende lessen
Annefrankschool
Calvijn
Moet je doen! (KV) Dramalessen 
Stadskwartier
Calvijnschool
De Wel
Plataan 
Brandaan/
Naut/
Meander
Groep 6,  Brandaan thema 3, les 1, stap 3
loopt door   in 
Groep 6, 
Brandaan, thema 5, les 2 (televisie), stap 2 (Omdat het leuk is) en stap 3 (iedereen voor de televisie) & les 4, stap 3 (Annie MG Schmidt)
vakoverstijgende verbinding met
Groep 6, Naut, thema 3, les 3 (Handige apparaten), stap 3 (we hebben contact) en stap 4 (Vroeger en nu)


Sprinkels
Beatrixschool
De ZakenDe Akker
Annefrankschool
Toermalijn
Stadskwartier

 

Topondernemers
Topcanon 
(Optie) Groep 7/8 Topondernemers, Vlinders in je buik, kaart 4 Gij schone jonkvrouwe (toneel spelen)Kompas
Oosterboerschool
Wijzer!
Tolter Alles-in-1

Groep 8, Alles-in-1, Project Communicatie, week 4 (Film, Radio, Televisie)
Groep 8, Alles-in-1, Project Kunst, week 2 (Theater) 
Reestoeverschool
Mackayschool
Blink Wereld

      
 

Download

de canonkijker voor
iphone of android
Meppeler MuggenPakhuizenHavezate HavixhorstScholenGasfabriekFabriekenOgterop
Drenthe
InfoKaartTijdbalkHome