Canon van Meppel

Voor leerkrachten

Het lokale canonvenster Handel. Pakhuizen aan het water sluit aan bij:

      

      

Tijdvakken

Tijd van regenten en vorsten, 1600-1700

Kenmerkende aspecten

Kernbegrippen

Gouden Eeew - handel - handelaar / koopman - gracht - pakhuis - koopmanswoning / herenhuis - stapelmarkt - Oostzee / moederhandel - wereldhandel - VOC - WIC - driehoekshandel

Landelijk canonvensters

De VOC. Overzeese expansie 1602-1799

Lesmethodes 

School WO-lesmethode Aansluitende lessen
Stadskwartier*
Calvijnschool*
De Wel 
Naut/
Meander/
Brandaan
(Malmberg)

Groep 6,  Brandaan, thema 1 (Handel overzee), les 1 (Handel in Amsterdam) , stap2 (Aan de Amsterdamse grachten) - lesstofvervangend
Groep 8, Brandaan, thema 1 (De Gouden Eeuw), les 1, (Een Rijke Republiek), stap 1 (Rijk in Amsterdam) - lesstofvervangend

Kompas
Oosterboerschool 

 

Wijzer!
(Noordhof) 

?

Tolter* Alles-in-1 Groep 7, Project De Gouden Eeuw. week 1, Film 1: Leven in de Gouden Eeuw + weekwoorden (pakhuis)

Annefrankschool*
De Akker*
Toermalijn*
Stadskwartier*

Topondernemers
Topcanon 

Groep 7/8 Thema 1 Reizen, kaart 3 
Groep 7/8 Thema 7. Ik, jij, wij , Kaart 6 (Gouden Eeuw)

Plataan*
Woldstroom

Argus Clou ?

Sprinkels*
Beatrixschool*

De Zaken
(Zwijsen) 
Groep 6, Tijdzaken, thema 1 (Regenten en vorsten), les 2 (De haven-blz Van het schip naar het pakhuiz) - WB-opdr 5 en 6, BORD-opdr 'Quiz' en 'Op de goede plaats' 
Groep 8, Tijdzaken
, thema 1 (Regenten en vorsten), les 2 (Handel) - lesstofverrijkend (mbt soorten handelsprodukten) - opdracht 1, 3, 4, 6, BORD-opdr 'Vangen!' (produkten)

Reestoeverschool*

Blink Wereld

Kerndoelen-uitwerking

De Lessen sluit aan verschillende kerndoelen van het leerdomein Wereldoriëntatie: Tijd en Ruimte. De
speldidactiek bevordert samenwerkend leren en respectvol omgaan met elkaar en de omgeving.
47: De leerlingen leren over de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.
50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak burgers en stoommachines.
53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Meppeler geschiedenis binnen de context van de vaderlandse geschiedenis.

leerdomein Wereldoriëntatie: Natuur en techniek

leerdomein Kunstzinnige Vorming:

     
 

Download

de canonkijker voor
iphone of android
Meppeler MuggenPakhuizenHavezate HavixhorstScholenGasfabriekFabriekenOgterop
Drenthe
InfoKaartTijdbalkHome