Canon van Meppel

Voor leerkrachten

Het lokale canonvenster Scholen sluit aan bij:

 

      

      

 

Landelijk canonvenster

Verzet tegen kinderarbeid. De werkplaats uit, de school in 

Tijdvakken

Tijd van burgers en stoommachines, 1800-1900
Tijd van twee wereldoorlogen, 1900-1950

Kenmerkende aspecten

Kernbegrippen

industrie - fabrikant - arbeider - standenonderwijs - armoede - kinderarbeid - Kinderwet - leerplicht - Leerplichtwet

Kerndoelen

De Lessen sluit aan verschillende kerndoelen van het leerdomein Wereldoriëntatie: Tijd en Ruimte. De
speldidactiek bevordert samenwerkend leren en respectvol omgaan met elkaar en de omgeving.
47: De leerlingen leren over de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.
50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak burgers en stoommachines.
53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Meppeler geschiedenis binnen de context van de vaderlandse geschiedenis.

Lesmethodes

School WO-lesmethode Aansluitende lessen
Stadskwartier
Calvijnschool
De Wel
Plataan 
Brandaan/
Naut/
Meander

Groep 6,  Brandaan, thema 3 (Industrie in Nederland), les 3, stap2 (Begrippen), stap 4 (Eindelijk naar school) Zie ook extra activiteit les 3, p.39 = Topondernemers groep5/6, kaart 9.


Groep 6,  Naut, thema 3 (Techniek om ons heen), les 1, Stap1 (de stapelschool) en stap 2 (Techniek is de oplossing) lesstofvervangend opdr 3.
Sprinkels
Beatrixschool
De Zaken Groep 6, Tijdzaken, Thema 3 (Burgers en Stoommachines), les 3 (Wat verandert er?) par. "De Kinderwet" en par. "Naar school!", p.56 en 57 WBDe Akker
Annefrankschool

Toermalijn
Stadskwartier

Topondernemers
Topcanon 

Groep 5/6   • Ik, jij, wij • Kaart 9 • Normen en waarden - lesstofvervangend 
Groep 7/8   • De wereld in het klein • Kaart 10 • De school in het klein - lesstofvervangend  
Kompas
Oosterboerschool
Wijzer! Groep 6, Wijzer!Geschiedenis, Hoofdstuk 3 (De tijd van burgers en stoommachines) , les 4 (Het volk wil meepraten), opdrachten 5, 6, 7, 8 en Differentiatie Taken 3 (leesplankje)Tolter Alles-in-1 Groep 7  Project Moderne geschiedenis, week 2: De Industriële revolutie. Kinderarbeid/Kinderwet wordt wel behandeld in de methode, Onderwijs/Leerplichtwet niet.Reestoeverschool
Blink Wereld

        
 

Download

de canonkijker voor
iphone of android
Meppeler MuggenPakhuizenHavezate HavixhorstScholenGasfabriekFabriekenOgterop
Drenthe
InfoKaartTijdbalkHome