Over regiocanons.nl

De website regiocanons.nl is ontwikkeld in opdracht van stichting entoen.nu. Vormgeving en realisatie zijn verzorgd door ab-c media.

De historische en culturele canon van Nederland die door de commissie Van Oostrom is ontwikkeld (zie www.entoen.nu), heeft in Nederland veel losgemaakt; onder meer een grote hoeveelheid provinciale, regionale en lokale canons. www.regiocanons.nl is een overkoepelende website, bedoeld om het aanbod van deze lokale canons overzichtelijk te houden en voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Beheer

Het beheer van www.regiocanons.nl is per provincie ondergebracht bij het provinciale erfgoedhuis of een aanverwante instelling.

Groningen
Museumhuis Groningen, Tineke de Danschutter, danschutter@erfgoedpartners.nl

Fryslân
Afûk, Fokke Jagersma, f.jagersma@afuk.nl

Drenthe
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, Marieke van Ginkel, mvanginkel@kcdr.nl

Overijssel
IJsselacademie, Ewout van der Horst, evanderhorst@ijsselacademie.nl

Gelderland
Gelders Erfgoed, Liesbeth Tonckens, l.tonckens@gelderserfgoed.nl

Flevoland
Nieuw Land Erfgoedcentrum, Willy van der Most, w.vandermost@nieuwlanderfgoed.nl

Utrecht
Landschaperfgoed Utrecht, Arja van Veldhuizen, a.vanveldhuizen@landschaperfgoedutrecht.nl

Noord-Holland 
Plein C, Vibeke Roeper, vibekeroeper@pleinc.nl

Zuid-Holland 
Erfgoedhuis Zuid-Holland, Marloes Wellenberg, wellenberg@erfgoedhuis-zh.nl  

Zeeland
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Josien Pootjes, jm.pootjes@scez.nl

Noord-Brabant
Erfgoed Brabant, Tera Uijtdewilligen, terauijtdewilligen@erfgoedbrabant.nl

Limburg
BV-Limburg, info@bv-limburg.eu

Suriname
Surinaams Museum, Hilde Neus, heneus@sr.net

Aanmelding nieuwe canons

Gegadigden die hun eigen lokale canon op www.regiocanons.nl willen onderbrengen, kunnen zich melden bij bovenstaande contactpersonen. De contactpersoon beoordeelt de aanvraag en verstrekt bij een positieve beoordeling een login.
Elke deelnemer kan zijn canon invoeren en beheren via een gebruiksvriendelijk content management systeem (CMS). Op basis daarvan wordt de canon op twee manieren ontsloten: via regiocanons.nl  en desgewenst ook via de eigen website. Elke canon is direct te bereiken via een regiocanons-URL (bijv. www.regiocanons.nl/utrecht/eemland). Daarnaast kan de canon ook via een eigen URL bereikbaar worden gemaakt (bijv. www.canonvaneemland.nl). De canon kan met behulp van een zogenoemd 'i-frame' desgewenst zelfs in een bestaande website worden ingepast.
De canons op regiocanons.nl hebben een uniforme hoofdvormgeving waarbij voor elke canon een eigen basiskleur gekozen kan worden. De canon op de eigen website kan naar wens verder uitgebreid en opgetuigd worden. 

Bestaande canonsites

Wie zijn canon inmiddels op een naar tevredenheid functionerende website beschikbaar heeft gemaakt en niet compleet wil overstappen naar een nieuwe website, kan toch zijn canon aanmelden bij regiocanons.nl. Hier moeten dan de basisgegevens (venstertitel, ondertitel, datering, trefwoorden etc.) per venster worden ingevoerd. De iconen op de slingertijdbalk klikken dan door naar de vensters op de eigen site (zie bijv. www.regiocanons.nl/fryslan/fryslan). Bovendien is ook deze canon vindbaar via de homepage, de overkoepelende zoekfunctie, tijdbalk, etc.

Handleidingen

Onderstaande drie handleidingen zijn ontwikkeld om het gebruiksgemak van www.regiocanons.nl te bevorderen: 

Contact

Stichting entoen.nu
Achter de Dom 20
3512 JP  Utrecht 
06-49616866
info@entoen.nu

Copyright

© 2009-2017 Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van de rechthebbenden.

Voorzover de rechthebbenden (didactische en technische concepten, auteurs, bibliotheken, etc.) niet expliciet vermeld zijn op de afzonderlijke pagina's van deze site, kan men zich voor eventuele vragen met betrekking tot gebruik, hergebruik en rechten richten tot de betreffende redactie. 

De redacties van de op deze website ondergebrachte canons spannen zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten overeen te komen met alle rechthebbenden. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of hun rechtsopvolgers niet kan worden achterhaald. We verzoeken een ieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op via deze website gepubliceerd materiaal, zich te melden bij de betreffende redactie.

InfoKaartTijdbalkHome